Αναπαλαιώνουμε φωτογραφίες χαμηλής ποιότητας καθώς επίσης αντικαθιστούμε αλλοιωμένα κομμάτια παλαιών φωτογραφιών.

Εικόνες από Δείγμα δουλειάς